web analytics

Google’s kwantumcomputer raakt niet door test

Het bedrijf D-Wave claimt de eerste kwantumcomputer ter wereld gemaakt te hebben, de D-Wave 2. Deze werd vorig jaar uitgebracht en is commercieel beschikbaar voor iedereen die er zo’n 15 miljoen dollar aan wilt geven. De computer kreeg veel aandacht van organisaties zoals Google, NASA en NSA.

Google heeft voor de computer een heus lab opgericht waar ze allerlei testen uitvoeren. Een eerste test in oktober vorig jaar toonde aan dat de computer nog meer potentieel heeft op het quantum-vlak dan eerst gedacht. De claim van D-Wave werd door Google bevestigd en de D-Wave 2 is een echte kwantumcomputer. Maar nu duiken er andere problemen op, waar kwantumcomputers normaalgezien een heel erg sterke snelheidswinst beloven, is de D-Wave niet sneller dan een normale computer. Dit is althans wat een studie door het blad “Science” aan het licht brengt. Dit zorgt ervoor dat Google met een duur apparaat zit dat eigenlijk niet meer kan dan je persoonlijke desktop thuis.

Wellicht gaat Google nog verder experimenteren met het apparaat en wordt de snelheidswinst voor kwantumcomputers duidelijker in de toekomst. Zo zouden kwantumcomputers gebruikt kunnen worden door bijvoorbeeld de NSA om veel sneller wachtwoorden te kraken met een brute force methode of kunnen complexere problemen opgelost worden dan nu mogelijk is met de conventionele computers.

Geschreven door: Pieter Verschaffelt
All Rights Reserved © 2014 IFEMedia http://www.isearchfulledition.com

Kwantum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *