web analytics

Switch

Een switch is een apparaat in de infrastructuur van ¬†computernetwerken. Het is actief op de OSI-laag 2 en is ‘slimmer’ dan een hub (actief op OSI-laag 1).¬†In tegenstelling tot een hub stuurt een switch een datapakket alleen naar de specifieke hardwarepoort van de switch waarop de computer is aangesloten waaraan het pakketje geadresseerd is. Een hub stuurt elk pakket naar alle poorten. In het verleden kon een hub niet omgaan met verschillende snelheden en een switch wel, maar ook hubs kunnen tegenwoordig omgaan met twee snelheden. Doordat de data alleen naar de poort wordt gestuurd waarop de eindbestemming van het pakket is aangesloten, vermindert het totale verkeer op het netwerk door switches toe te passen, en is het risico op botsingen (collisions) lager.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *