web analytics

Wikipedia gebruikt voortaan OpenStreetMap

Wikipedia is vanaf nu overgestapt op OpenStreetMap voor alle mobiele apps. Dit wil zeggen dat Wikipedia alle kaartdata vanaf nu bij OpenStreetMap haalt.

OpenStreetMap is net zoals Wikipedia gratis en opensource. Dit is ook één van de redenen voor Wikipedia om over te stappen. Een andere reden voor de overstap is het feit dat Google nu geld vraagt voor het gebruik van Google Maps in applicaties als deze meer dan 25000 requests op de api uitvoeren.

Wikipedia maakt momenteel nog gebruik van de map tiles van Mapquest, maar gaat binnenkort zijn eigen servers opzetten.

Wikipedia is ook niet de eerste die Google Maps inruilt voor OpenStreetMap. Een tijd geleden zijn Apple en Foursquare ook al overgestapt omdat Google geld vroeg voor het gebruik van Google Maps.

Geschreven door: Pieter Verschaffelt
All Rights Reserved © 2012 IFEMedia http://www.isearchfulledition.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *